Belastingen in de vrijstaat Toscali - Toscali

Ga naar de inhoud
Economie en belastingen

Belasting
We kennen in de Vrijstaat Toscali een Flat Tax systeem.

Het houdt in dat iedereen die meer dan boven een vastgestelde belastingvrije drempel inkomen (het basisinkomen) geniet (uit werken, uitkering of uit vermogen) een vast percentage aan belasting zal betalen.

De regering van Toscali heeft de verplichting dat het nooit meer dan twee jaar meer mag uitgeven dan er binnenkomt. Na die eventuele twee jaar moet er minstens drie jaar meer binnenkomen dan er uitgaat. Maximale overheidstekort mag 5% zijn. Dreigt het meer te worden, dan moet tussentijds ingegrepen worden.


Geldsysteem
We kennen een renteloos geldsysteem op basis van de goudstandaard.
Er is geen centrale bank.
Iedereen met een vergunning van de overheid mag op basis van de goudstandaard geld uitgeven. Er is apart van de uitgevende vergunning instantie een controlerende instantie die dagelijks onderzoekt of de gelduitgevers zich aan de afgesproken minimale gouddekking houden.


Belasting op Vermogen
Iedereen die rijker is dan 10x het vastgestelde modaal betaalt jaarlijks een extra 10% over het gehele vermogen! Dat is extreem veel en volledig de bedoeling. Het gaat ook niet over de winst op vermogen, maar het gaat echt over het totale vermogen. Dat houdt dus in dat een eventuele miljardair met precies een miljard aan vermogen, boven het vastgestelde 10x modaal, dat jaar maar liefst 100 miljoen moet afstorten in de staatskas. Als hij het volgende jaar niet rijker werd, dan geldt daarna nog weer 90 miljoen... We kennen in Toscali een basisinkomen en niemand hoeft rijker te zijn dan 10x modaal. Ben je dat wel, prima, maar dan betaal je over het meerdere zwaar belasting.

De onderliggende reden is dat het niet de bedoeling is dat enkelen zich verrijken ten kosten van velen. Je mag echter wel fors rijker zijn... We vinden echter dat > 10x rijker dan modaal extra belast moet worden en wel met 10% per jaar over het gehele vermogen. Wil je dat niet, dan ben je vrij om elders te gaan wonen. Let wel, net zo goed als dat je onder voorwaarden je staatsburgerschap kan krijgen, zo kan je de financiële rechten die er bij horen ook verspelen door langdurig elders te gaan wonen.


Inkomen
We kunnen, door bezit in Toscali goed te verdelen, een basisinkomen voor iedere paspoorthouder/inwoner garanderen. We zijn van mening dat het geluk van de inwoners daarmee enorm gediend is en denken dat mensen er creatiever van worden. Die creativiteit gaat zich uiten in meer ondernemersschap omdat de angst om zonder inkomen te geraken weggenomen is. Iedere inwoner van 18 en ouder en met de Toscalische nationaliteit heeft recht op het basisinkomen.
Dit houdt tevens in, en dat is een bewust besluit, dat vreemdelingen hier geen standaard uitkeringen verkrijgen. Er is geen staats-sociaal-vangnet voor vreemdelingen.
Echter... Als een werkgever een vreemdeling wil aannemen, dan kan dat. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat de werknemers commercieel verzekerd wordt voor ziekte en (tijdelijke) werkloosheid. Dat is een dure verzekering en dat is goed. Immers kan de werkgever ook iemand met de Toscalische nationaliteit aannemen en dan geen dure verzekering te hoeven afsluiten. Als het werk zo vervelend is dat geen Toscalische onderdaan het wil doen, dan worden ze misschien wel overgehaald het te doen als de vergoeding hoger is of als het werk minder verveldend wordt gemaakt.
Na 5 jaar gastarbeid heeft de vreemdeling recht op het staatsburgerschap en daarmee op het basisloon. De werkgever blijft dan echter nog 5 jaar lang verplicht om dit basisinkomen te garanderen. Na uiteindelijk tien jaar vervallen de verzekeringen en verplichtingen en is de voormalige vreemdeling volledig en geheel inwoner van Toscali.

----------------


Geld: Een tip van een bezoeker is het boek
"de samenleving in 2015" van Christoph Fasching.
Daarin word de toekomst beschreven zoals hij die -via een channeling . . .- in 2010 zag. Het is helaas alleen nog niet zover maar de bedoeling is een samenleving waarin geld niet meer bestaat. En ik denk dat het mogelijk is. Eerst een big reset, dan een hervorming van het geld stelsel en dan een afschaffing van het geld...

Terug naar de inhoud