Welke wetten gaan er in Toscali gelden? - Toscali

Ga naar de inhoud
De Wet

Bij een geavanceerde samenleving lijkt onlosmakelijk te horen dat werkelijk alles in wetten is vestgelegd. Het gevolg is dat de wettekst belangrijker wordt dan de menselijke maat.
In Toscali willen we voorkomen dat de wet verdere ontwikkeling in de weg zit en dat de wet in feite belangrijker wordt dan de mens waarvoor de wet ooit bedoeld was. Er moet rechtszekerheid zijn.
Enkele uitgangspunten moeten er keihard staan:

1. Je mag een ander geen kwaad doen.
2. Je bent schadeplichting als je schade bij een ander veroorzaakt hebt.
3. Ben je dronken, of onder de invloed van drugs, dan blijf je voor de wet in principe volledig toerekingsvatbaar. Je hebt immers zelf gekozen om onder de invloed van deze stoffen te komen.
4. Op je 18e ben je voor de wet volwassen.

Binnen Toscali is er een onafhankelijke rechterlijke macht die op basis van menselijke regels zal bepalen of iemand in zijn recht is aangetast.

Er wordt naar gestreeft om zo min mogelijke gevangenisstraffen op te leggen. Behandelingen, financiële boetes en taakstraffen vormen de basis van de straffen die kunnen worden opgelegd. Ook verlies van burgerrechten is in bepaalde gevallen mogelijk.
Terug naar de inhoud