Enkele nieuwe ideeën voor de vrijstaat Toscali - Toscali

Ga naar de inhoud
Ideeën en vrienden

Heeft u een idee over hoe deze vrijstaat een ideale plek kan worden?


We geven u hier een voorbeeld van een nieuw idee:


De nieuwe samenleving (Tom Lassing)
Steeds vaker zien we dat verkiezingen gewonnen worden door de anti establishment partijen. De kiezers willen veranderingen, maar als dan de winnaar van de verkiezingen eenmaal in het zadel zit, dan verandert er niets. Kijkt naar Trump, die 'the swamp' zou droogleggen. Het eerste wat hij deed, was meer Goldman Sachs bankiers aanstellen dan wie dan ook voor hem deed. Kijk naar Griekenland, alwaar een regering werd gekozen die een vuist tegen de EU zou maken. Ze zijn gekozen en als een blad in de wind buigt men alsnog met de oude garde mee.
Er verandert niets, op wie je ook stemt.
Ook stemmen op anti establishment partijen heeft dus geen enkele zin.
Er moet meer gebeuren willen we echt veranderingen gaan zien.
Maar wat?
Wat is het probleem in de huidige samenleving?
Ik noem er een paar:
- Mensen voelen zich niet gehoord te zijn.
- De politiek gaat zijn eigen gang, ondanks de uitkomst van de verkiezingen.
- Er zijn in de wereld veel te veel overheidsschulden, waardoor een te groot deel van de belastinginkomsten naar de banken gaat.
- De rijken worden rijker en de armen niet. De kloof daar tussen neemt dus enorm toe.
- Globalisering maakt nationale overheden machteloos tegen extreem grote bedrijven.
- Overheden zijn de economisch machtigste partij binnen een land en deze overheid drukt een te grote stempel op de totale economie.

Hoe kunnen we dat allemaal zo simpel mogelijk oplossen?
Ik heb daar deze week met een goede vriend over om de tafel gezeten.
We waren het redelijk eens en tot mijn verrassing waren we het vooral eens over de kern van de oplossing.

Die kern van de oplossing is namelijk dat de inwoners een directe stem moeten hebben in waar een regering mee bezig moet gaan. Ieder belangrijk onderwerp moet door de regering worden uitgelegd aan de bevolking en de bevolking geeft via een elektronische stemming per onderwerp aan wat ze wil.
Na de stemming moet de regering het meerderheidsbesluit uitvoeren en de Tweede en Eerste kamer moeten controleren of het beleid ook juist wordt uitgevoerd. Daartoe moeten de kamerleden ook toegang hebben tot de onderliggende stukken. Dat houdt in dat er veel minder "geheim" zal zijn.

Deze ingrijpende verandering houdt in dat zeker in het begin heel wat zaken ter stemming aan de bevolking aangeboden gaan worden.
De angst van politici is dat kiezers zullen kiezen voor de proteststem. Ja, dat kan... En dan moet de bevolking echter ook leven met de gevolgen daarvan. Zie in het Verenigd Koninkrijk, alwaar men bij een volgend referendum veel bewuster zal kiezen. De grap is er daar wel af nu ze als volk ook echt afgerekend worden op hun keuze.
In Nederland hebben we nu twee belangrijke referenda gehad waarbij de regering uiteindelijk anders koos. Wat denkt u dat beter werkt voor de betrokkenheid van de bevolking bij de politiek? Afgerekend worden op je keuze, of genegeerd worden op je keuze?

Daarbij moet in de grondwet staan dat het niet toegestaan is om structureel schulden en tekorten aan te gaan als regering. Dat is namelijk een hypotheek op de toekomst leggen en het probleem bij volgende generaties leggen. Dat asociale beleid moet afgelopen zijn.
Hoe noemen we zo'n samenleving, want het is meer dan democratie. Het wordt het referisme. Het wordt dus een referistische samenleving.
Ik hoor graag hoe u er tegenaan kijkt. Heeft u betere ideeën voor de samenleving. of heb ik hier al wel aardig een mooie nieuwe opzet te pakken?


Mail ons!

Terug naar de inhoud