Het politieke spectrum van de vrijstaat Toscali - Toscali

Ga naar de inhoud

Politiek

De vrijstaat (republiek) Toscali staat onder leiding van een gekozen president.
In de vrijstaat is het niet toegestaan een politieke functie te bekleden voor de leeftijd van 45 bereikt is.

De reden daarvoor is dat het beter gevonden wordt dat je eerst een flinke (levens)ervaring hebt opgedaan voor je eventueel kiest voor een (late) loopbaan in de politiek.
Ambtenaren is het niet toegestaan om binnen vijf jaar na hun dienstverband bij de overheid een politieke functie te bekleden.

De politiek is verder vrij. Iedereen mag een politieke partij oprichten en iedereen heeft het recht tot organiseren. Hoe we de parlementaire democratie verder optuigen moet later nog uitgewerkt worden.


------------

De vraag die een bezoeker stelde... Moet er wel politiek bedreven worden? Is een zakelijk beleid gebaseerd op het welzijn van de bevolking niet het beste?

Een lid dat zich miskent voelt moet zich kunnen beroepen op de ombudsman.
De zakelijke leiders worden benoemd op grond van hun behaalde resultaat bij een Bestuurs-examen. Voordelen: Het sluit compromissen uit en er wordt gedaan wat nodig is. Géén slap en oeverloos gelul meer.


------------

Een andere opmerking van een bezoeker:

Moet er wel partij politiek bedreven worden? Is dat concept niet vreselijk achterhaald? Zou niet op basis van de persoon en hoeveel stemmen de persoon verkregen heeft de invloed moeten gelden?

Verkiezingen

Alleen ingezetenen die langer dan 2 jaar Toscaliaans onderdaan met paspoort zijn, mogen stemmen.
We hanteren de regel dat iedereen die stemgerechtigd is twee stemmen uit mag brengen.
Er zijn uitzonderingen op:
Ambtenaren hebben recht op slechts één stem per persoon.

Iedereen onder de 18 is niet gerechtigd te stemmen.

Iedere stemgerechtige krijgt een munt met een gewicht/waarde van 1 ounce zilver.
Ga je stemmen, dan lever je die munt weer in.
Ga je niet stemmen, dan mag je de munt houden.Staatsburgerschap

Ben je geboren uit twee ouders met Toscalisch staatsburgerschap dan ben je automatisch inwoner en staatsburger van Toscali. Is één van de twee ouders Toscalisch staatsburger, dan kan je ook het staatsburgerschap verkrijgen.

De voorwaarde is dat je hier wel moet wonen.

Je raakt je paspoort niet zomaar kwijt (niemand mag statenloos worden) maar je verliest wel je financiële rechten als je hier geen belastingen meer afdraagt en ook niet meer woont.

De regels daaromtrend moeten nog vastgesteld worden, maar wel de leuke dingen, maar financieel niet willen bijdragen gaat hier niet werken. We denken aan het volgende:

Wie 5 jaar weg is geweest kan zonder problemen terugkomen, maar er is dan geen financieel vangnet voor de eerste vijf jaar. Je kan je wel verzekeren tegen dit rechtsverlies. Die verzekering houdt in dat je tijdens je afwezigheid wel jaarlijks wel minstens een half basisinkomen aan belastingen blijft betalen.


-----------

Een suggestie van een bezoeker:

Elke eeuw heeft zijn idieële voorgangers voortgebracht. Je kent ze ongetwijfeld. (Walden en andere) Als besluitvormings model om beleid te bepalen zou je aan Gerard Endenburgs “Sociciocratisch systeem" kunnen denken. Ik vind de naam wat ongelukkig maar als methode heeft het veel voordelen. Het individu krijgt daarin eigen verantwoordelijkheid. De “democratie” waarin de mens tot nummer is gedegradeerd en de macht bij de helft +1 ligt, kunnen we beter als achterhaald en uitgehold beschouwen.

Terug naar de inhoud