De nodige voorzieningen in Toscali - Toscali

Ga naar de inhoud

Nuts voorzieningen, scholen, verenigingen

We hanteren het principe dat de gebruiker betaalt. De vrije markt vormt de basis van de voorzieningen. Mocht blijken dat de vrije markt niet in staat is om (betaalbaar) diensten te leveren, dan zal de overheid op basis van de kostprijs deze diensten kunnen leveren.
Zodra een markt is aangewezen als "niet commercieel haalbaar" zal deze onder speciale regels vallen. Zo wordt voorkomen dat de overheid enorme investeringen moet doen, om vervolgens snel daarna een commerciële partij te zien die het dan ineens wel zegt te kunnen.
Zodra de overheid is ingestapt, moet een commerciële partij eerst de overheid uitkopen voor deze commerciële partij actief mag worden. Zodra iets commercieel opgepakt wordt, staat het in principe iedereen vrij om zo'n dienst te leveren.

Het is de overheid toegestaan te investeren in (nuts) voorzieningen.

Onderwijs wordt tot een bepaalde prijs door de overheid vergoed. Het uitgangspunt is dat basisopleiding voor de ingezetenen die ook staatsburger zijn gratis is. Onder voorwaarden kunnen ook anderen die geen staatsburger zijn (gratis) onderwijs volgen. Het kan zijn dat bepaalde groepen wel tegen betaling onderwijs genieten. Nadere uitwerking volgt nog. We streven er naar om ook beroepsonderwijs gratis voor staatsburgers te houden.

Landen met wie er een studentenuitwisseling verdrag is studeren voor de prijs die onze studenten daar betalen. Studentenuitwisseling wordt gestimuleerd. Het is goed dat onze inwoners wat van de wereld zien en er leren en andersom ook.Terug naar de inhoud